PERSONEL YÖNETİMİ

Personel yönetimi, yönetilen gemilerimizde istihdam edilen zabitlerin ve tayfaların işe alınması, seçilmesi, yerleştirilmesi, eğitimi ve yönetimi dahil olmak üzere çok çeşitli faaliyetleri kapsar. Seyahat hizmetleri ve bordro yönetimi de personel yönetimi faaliyetinin önemli bir parçasıdır.